CENVA®FLEX sparar upp till 80%
av energiförbrukningen!

CENVA®FLEX optimerar sugkraft och energiförbrukning efter antalet användare i systemet

CENVA®FLEX är ett svenskutvecklat centraldammsugarsystem för krävande offentliga miljöer. Med sin unika teknik sätter CENVA®FLEX en ny standard på marknaden beträffande driftskostnad och miljöpåverkan genom kraftigt reducerad strömförbrukning. Med denna teknik förväntas energiförbrukningen minska med mellan 60-80% jämfört med tidigare lösningar!

De nya specialdesignade pumpenheterna är också de mest effektiva på marknaden när det gäller prestanda per kW då de är tillverkade efter den IE3-norm som gäller från och med 2018.

Att centraldammsugare även minskar städbehovet, har bäst arbetsergonomi och ger ett bättre inomhusklimat behöver vi väl knappast berätta?
Med gedigen kunskap, helhetsansvar och unika garantier bygger CENVA system med fokus på energieffektivitet och totalekonomi under hela livscykeln. CENVA – en trygg partner!

CENVA®FLEX optimerar sugkraft och energiförbrukning efter antalet användare i systemet

CENVA®FLEX är uppbyggd av tre parallella pumpenheter som kopplas in efterhand som kraften behövs i systemet.

En tryckkänslig givare känner av antalet användare i systemet och anpassar antalet pumpenheter i drift efter behov.

Flextekniken förlänger livslängden på pumpenheterna med minst 30% jämfört med vanliga lösningar – men systemet arbetar även tystare och skapar inte onödig överskottsvärme som måste kylas eller ventileras bort.

Se vår film om Cenva Flex