Hotell

Totalekonomiskt är centraldammsugare det bästa sättet att hantera lokalvården i en hotellverksamhet. Studier har utförts där rationaliseringar på uppemot 35 % har konstaterats. Med våra nya energieffektiva centraldammsugare av flermotortyp blir besparingarna ännu större.

Fördelar även för personalen som får en bättre arbetsmiljö med kraftigt reducerade dammhalter i luften, jämte ergonomiskt bättre utformad städutrustning som inte lämnar skador på trösklar, dörrposter och inredning på samma sätt som en konventionell dammsugare gör.

Pågående projekt

Platinan (Scandic) i Göteborg
Referensblad Platinan

Några avslutade projekt inom hotell

Gothia Towers i Göteborg
Referensblad Gothia Towers

Jula Hotell & Konferens i Skara
Referensblad Jula Hotell