CENVA F-SERIEN

Cenva F-serien är den maskinserie som har den mest kompletta utrustningsnivån av alla våra maskintyper. De tilläggsutrustningar som finns att välja till på våra andra maskiner finns redan monterade på CENVA F-Seriens standard modell. Den har automatisk filterrengöring, nivåvakt, anslutning för två renblåsningsventiler, filtervakt, inbyggd oljefri luft kompressor mm.

Frekvensomriktaren är alltid Vacon 100FLOW som är Rolls Royce modellen på marknaden av frekvensomriktare. Omriktaren kontrollerar alla funktioner i systemet och är förberedd för Ethernet-anslutning för fjärrjustering och övervakning.

CENVA F-maskinerna har också ett styrskåp med ett SD-kort med fyra potentialfria anslutningar. Dessa maskiner är enkelt utformade, anslut och kör, de klarar alla typer av användning i olika miljöer från industrin till andra krävande verksamheter.

Specialversioner för offshore användning och modeller med ATEX-certifierade tanken är tillgänglig på begäran.

f-series